Jumbo plakati in e-plakati

Jumbo plakati (imenovani tudi reklamni panoji ali billboard) spadajo med najbolj opazne medije zunanjega oglaševanja. Običajno so postavljeni na izredno vidnih mestih, kjer jih opazi veliko ljudi. Najpogosteje jih boste srečali ob zelo prometnih cestah, še posebej takšnih z veliko semaforji, saj se tam ljudje med vožnjo ustavijo in imajo čas opaziti reklame, ki jih nagovarjajo.

Za Srednjo tehniško šolo (STŠ) Šolskega centra Kranj sem izdelal kreativo oz. oblikovanje jumbo plakata, ki je bil nato postavljen na več lokacijah v Kranju, Jesenicah in v Škofji Loki. Na fotografiji sem združil vse smeri, za katere izobražujejo na STŠ. Plakat vsebuje barve celostne grafične podobe (CGP) šole. Kljub temu, da je bil namen plakata nagovarjati bodoče dijake k obisku informativnega dne pa sem se odločil, da te informacije ne vključim v kreativo. Plakat bi z preveč informacijami postal prenasičen, opazovalec pa ne bi mogel prebrati celotnega besedila v času, ko se pelje mimo.

V okviru istega promocijskega dogodka sem izdelal tudi plakat za objavo v elektronskih medijih (družbena omrežja, spletna stran,..). V tem primeru sem na oglasno površino lahko dodal več podatkov, saj opazovalec svojo pozornost na teh medijih zadrži več časa. Iz vidika vzbujanja pozornosti pa sem vključil elemente rdeče barve, ki v psihologiji sicer predstavljajo znak za nevarnost, v oglaševanju pa ravno zaradi tega pritegnejo oko opazovalca.

Oblikovanje plakatov

Plakati oz. posterji v oglaševanju predstavljajo pomemben način komuniciranja. Ustvarjanje jasnega, izvirnega in sporočilnega plakata, ki zajame vse pomembne elemente oglaševanja in hkrati nagovori čim večjo množico je vedno pravi izziv.  Dober plakat učinkovito komunicira z zainteresirano javnostjo in svojo vsebino predstavlja v določenem kontekstu. Plakat je predstavnik vizualnega načina komunikacije zato je izredno pomembno, da vsebuje grafične elemente, ki bodo nagovorili oko opazovalca. Pri oblikovanju plakata je že v štartu potrebno imeti v mislih tudi namen sporočilnosti in uporabe, saj je za različne priložnosti smiselno oblikovati različne plakate.

Za Srednjo tehniško šolo (STŠ) Šolskega centra Kranj sem oblikoval plakat, ki je bil nato razobešen na večini oglasnih desk osnovnih šol na gorenjskem. Namen plakata je bila krepitev prepoznavnosti šole, za katero so bile predhodno že opravljene javne predstavitve zaposlenih. Plakat se je strateško izpostavilo v obdobju štirinajstih dni pred informativnimi dnevi. Ravno zato in zaradi prej omenjenih javnih predstavitev na plakat nisem dodal informacije, ki bi dodatno izpostavljala obisk na informativnih dnevih. Bolj pomembno je bilo da plakat ni prenasičen z informacijami in da lahko v večjih razsežnostih predstavim logotip, izobraževalne smeri in fotografije. Ker plakat nagovarja osnovnošolce (še posebej devetošolce), sem v kreativo vključil elemente filma Matrica – Obuditev (The Matrix Resurrections), ki je nedavno izšel v slovenskih kinematografih, mladi pa ga zelo dobro poznajo. Zelene linije ki obdajajo slike in predstavljajo nekakšne bulletin-ge oz. alineje tehničnih smeri, pa imajo obliko električnega vezja. Z nekoliko domišlije boste v teh linijah prepoznali tudi črko E, ki je sinonim za vse v povezavi z elektroniko in digitalizacijo.

Grafična priprava za tisk

Za potrebe lastne promocije, je včasih potrebno biti viden. Ali pa neviden, kot boste lahko opazili na spodnji fotografiji. Šalo na stran… tisk na oblačila (majice, kape, ipd.) je potrebno ustrezno tehnično in konceptualno pripraviti. Za lastne potrebe sem izdelal grafiko, ki se je natisnila na promocijsko kapo z vojaškim vzorcem na šiltu. V kolikor tudi vi potrebujete inovativno grafiko, ki ni ravno del vaše centralne grafične podobe, se lahko dogovorimo za sodelovanje. Kognitiva kreativa je tu za vas.