Oblikovanje plakatov

Plakati oz. posterji v oglaševanju predstavljajo pomemben način komuniciranja. Ustvarjanje jasnega, izvirnega in sporočilnega plakata, ki zajame vse pomembne elemente oglaševanja in hkrati nagovori čim večjo množico je vedno pravi izziv.  Dober plakat učinkovito komunicira z zainteresirano javnostjo in svojo vsebino predstavlja v določenem kontekstu. Plakat je predstavnik vizualnega načina komunikacije zato je izredno pomembno, da vsebuje grafične elemente, ki bodo nagovorili oko opazovalca. Pri oblikovanju plakata je že v štartu potrebno imeti v mislih tudi namen sporočilnosti in uporabe, saj je za različne priložnosti smiselno oblikovati različne plakate.

Za Srednjo tehniško šolo (STŠ) Šolskega centra Kranj sem oblikoval plakat, ki je bil nato razobešen na večini oglasnih desk osnovnih šol na gorenjskem. Namen plakata je bila krepitev prepoznavnosti šole, za katero so bile predhodno že opravljene javne predstavitve zaposlenih. Plakat se je strateško izpostavilo v obdobju štirinajstih dni pred informativnimi dnevi. Ravno zato in zaradi prej omenjenih javnih predstavitev na plakat nisem dodal informacije, ki bi dodatno izpostavljala obisk na informativnih dnevih. Bolj pomembno je bilo da plakat ni prenasičen z informacijami in da lahko v večjih razsežnostih predstavim logotip, izobraževalne smeri in fotografije. Ker plakat nagovarja osnovnošolce (še posebej devetošolce), sem v kreativo vključil elemente filma Matrica – Obuditev (The Matrix Resurrections), ki je nedavno izšel v slovenskih kinematografih, mladi pa ga zelo dobro poznajo. Zelene linije ki obdajajo slike in predstavljajo nekakšne bulletin-ge oz. alineje tehničnih smeri, pa imajo obliko električnega vezja. Z nekoliko domišlije boste v teh linijah prepoznali tudi črko E, ki je sinonim za vse v povezavi z elektroniko in digitalizacijo.